Thuốc trị triệu chứng Cúm

Paracetamol

Biệt dược: Efferalgan, Hapacol. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A * Mức độ an toàn loại A: Thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng và không quan sát

Chế phẩm có Paracetamol

Danh mục các chế phẩm thường chứa Paracetamol cần lưu ý khi sử dụng trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Thuốc hai thành phần: Thành phần phối hợp:  Paracetamol + Clopheniramin: Tên thương

Aspirin (Acid acetylsalicylic)

Biệt dược: Aspegic, Aspirin, Opeaspirin, Aspilets EC, Aspifar, Ascard-75. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C *Mức độ an toàn loại C:  thuốc có bản chất dược lý gây ra hoặc nghi ngờ gây

Alphachymotripsin (Chymotripsin)

Biệt dược: Alpha Choay. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: Chưa được phân loại Nhóm thuốc: thuốc chống phù nề và kháng viêm dạng men. Tên hoạt chất: Alphachymotripsin (Chymotripsin). Chỉ

Loratadin

Biệt dược: Clarytin, Loratidyl, Lorastad, Alertin, Corityne, Lorafast. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B1 * Phân loại mức độ an toàn B1: Thuốc được một số lượng giới hạn phụ nữ mang

Fexofenadin

Biệt dược: Allerphast, Fexalar, Telgate, Telfor, Texofen-60, Telfast BD. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B2 * Phân loại mức độ an toàn B2: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn

Desloratadin

Biệt dược: Clarinex,  Aerius, Neoclarityn, Desloratadin Stada 5mg. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B1 * Phân loại mức độ an toàn B1- Thuốc được một số lượng giới hạn phụ nữ mang thai

Clorpheniramin (clorphenamin)

Biệt dược: Chlor-Trimeton, Codofril, Allerfar, Agitec-F. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Mức độ an toàn loại A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ

Cetirizin

Biệt dược: Zyrtec, Cetirizin, Cetirizn Stada-10mg, Cetirizin CZ10. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B2 *Mức độ an toàn loại B2: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ mang

banner-lr
banner-lr