A

Acyclovir

Biệt dược: Acirax, Acyvir, Azalovir, Dovirex, Kemivir, Lacovir, Osafovir. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B3 * Phân loại mức độ an toàn B3 : thuốc được sử dụng trên một số lượng giới

Ampicillin + Sulbactam

Biệt dược: Sultamicillin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B (FDA)   * Phân loại mức độ an toàn B (FDA): Thuốc đã được chứng minh không gây dị tật thai nhi trên động vật thực nghiệm.

Amoxicillin – Acid clavulanic

Biệt dược: Augmentin, Klamentin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B (FDA) * Phân loại mức độ an toàn B (FDA): Thuốc đã được chứng minh không gây dị tật thai nhi trên động vật thực ngiệm.

Azithromycin

Biệt dược: Zithromax, Azithrin-250, Athxin, Katrozax, Azitomex, Zitrolid. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B1 * Phân loại mức độ an toàn B1: Thuốc được một số lượng giới hạn phụ nữ mang

Acid nalidixic

Biệt dược: Glomelid, Nadixlife, Aginalxic, Nalicid, Napain, Roxnic. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong

Ampicillin

Biệt dược: Ampica, Franpicin 500, Servicillin, Zentopicil CPC1. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ

Alverin citrat

Biệt dược: Averinal, Spasmcil, Spasvina, Dofopam, Gloverin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: Không có Nhóm thuốc: thuốc chống co thắt cơ trơn Tên hoạt chất: alverin Chỉ định: Chống

Aspirin (Acid acetylsalicylic)

Biệt dược: Aspegic, Aspirin, Opeaspirin, Aspilets EC, Aspifar, Ascard-75. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C *Mức độ an toàn loại C:  thuốc có bản chất dược lý gây ra hoặc nghi ngờ gây

Amoxicillin

Biệt dược: Amoxfap, Ardimox 500, Hadomox, Hagimox, Midamox, Axomox, Ospamox. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ

Acetylcystein

Biệt dược: ACC, Acemuc, Acecyst, Vacomuc, Aceblue. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B2 * Phân loại mức độ an toàn B2: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ mang thai hoặc

Alphachymotripsin (Chymotripsin)

Biệt dược: Alpha Choay. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: Chưa được phân loại Nhóm thuốc: thuốc chống phù nề và kháng viêm dạng men. Tên hoạt chất: Alphachymotripsin (Chymotripsin). Chỉ

Atropin

Biệt dược: Fupin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng và không quan sát thấy bất

Alimemazin (trimeprazin, methylpromazin)

Biệt dược: Acezin DHG, Aginmezin, Aligic, Thelargen, Pemazin, Atheren. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C *Mức độ an toàn loại C: thuốc có bản chất dược lý gây ra hoặc nghi ngờ gây ra

banner-lr
banner-lr