Thuốc kháng sinh

Ampicillin + Sulbactam

Biệt dược: Sultamicillin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B (FDA)   * Phân loại mức độ an toàn B (FDA): Thuốc đã được chứng minh không gây dị tật thai nhi trên động vật thực nghiệm.

Cefpodoxim

Biệt dược: Cinemax, Cefedim, Cepodox, Mepodex, Manpos, Podoxim, Septomux, Opox. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B (FDA) * Phân loại mức độ an toàn B (FDA): Thuốc đã được chứng minh

Cefixim

Biệt dược: Bicebid, Amyxim, Midoxime, Cemax, Cerat, Acicef, Fixma. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B (FDA) * Phân loại mức độ an toàn B (FDA): Thuốc đã được chứng minh không gây dị tật

Cefaclor

Biệt dược: Ceclor, Cefar, Cefaclor, CelorDHG, Ceflodin, Ranclor. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B1 * Phân loại mức độ an toàn B1- Thuốc được một số lượng giới hạn phụ nữ mang thai hoặc

Amoxicillin – Acid clavulanic

Biệt dược: Augmentin, Klamentin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B (FDA) * Phân loại mức độ an toàn B (FDA): Thuốc đã được chứng minh không gây dị tật thai nhi trên động vật thực ngiệm.

Trimethoprim + Sulfamethoxazol (Cotrimoxazol)

Biệt dược: Biseptol. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: D * Phân loại mức độ an toàn D: Thuốc gây ra, nghi ngờ gây ra hoặc dự đoán có khả năng gây ra tăng dị tật thai nhi hoặc gây tổn

Clindamycin

Biệt dược: Clindacine, Clindamark, Crocin, Claxyl, Dalacin C, Zeclax, Zynonym. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ

Lincomycin

Biệt dược: Linmycine, Lincar B, Agi-linco, Lincodazin, Kuplinko, Dk Lincomycin 500. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai

Gentamycin

Biệt dược: Diabifar, Glimel, Glidamont, Claben. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: D * Phân loại mức độ an toàn D: Thuốc gây ra, nghi ngờ gây ra hoặc dự đoán có khả năng gây ra tăng dị tật

Erythromycin

Biệt dược: Emycin DHG, Cadieryth, Erybon-500, Erymekophar. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi

Azithromycin

Biệt dược: Zithromax, Azithrin-250, Athxin, Katrozax, Azitomex, Zitrolid. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B1 * Phân loại mức độ an toàn B1: Thuốc được một số lượng giới hạn phụ nữ mang

Spiramycin

Biệt dược: Rovamycin, Rovalid, Antirova, Movapycin, Spirastad, Rovagi, Rovas. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: Không có Nhóm thuốc: kháng sinh nhóm macrolid. Tên hoạt chất:

Ciprofloxacin

Biệt dược: Ciprobay, Ciplox, Amfacin, Cixapro, Cenpro, Hadipro. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B3 * Phân loại mức độ an toàn B3 : thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ

Ofloxacin

Biệt dược: Agoflox, Ofus, Oflovid, Amloxcin, Askarvid, Poxid, Zofex. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C (FDA) * Phân loại mức độ an toàn C (FDA): Thuốc có thể gây tác dụng có hại cho

banner-lr
banner-lr