C

Cefpodoxim

Biệt dược: Cinemax, Cefedim, Cepodox, Mepodex, Manpos, Podoxim, Septomux, Opox. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B (FDA) * Phân loại mức độ an toàn B (FDA): Thuốc đã được chứng minh

Cefixim

Biệt dược: Bicebid, Amyxim, Midoxime, Cemax, Cerat, Acicef, Fixma. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B (FDA) * Phân loại mức độ an toàn B (FDA): Thuốc đã được chứng minh không gây dị tật

Cefaclor

Biệt dược: Ceclor, Cefar, Cefaclor, CelorDHG, Ceflodin, Ranclor. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B1 * Phân loại mức độ an toàn B1- Thuốc được một số lượng giới hạn phụ nữ mang thai hoặc

Clindamycin

Biệt dược: Clindacine, Clindamark, Crocin, Claxyl, Dalacin C, Zeclax, Zynonym. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ

Ciprofloxacin

Biệt dược: Ciprobay, Ciplox, Amfacin, Cixapro, Cenpro, Hadipro. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B3 * Phân loại mức độ an toàn B3 : thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ

Cefuroxim

Biệt dược: Actixim, Zinnat, Haginat, Amphacef, Aumax, Unexon, Zinacef. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B1 * Phân loại mức độ an toàn B1- Thuốc được một số lượng giới hạn phụ nữ mang

Cefalexin

Biệt dược: Biceflexin, Baclev 500, Cefaheal, Lexin, Upha-Lexin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ

Clarithromycin

Biệt dược: Klacid, Claroma, Agiclari, Clathycin, Rengat, Caricin, Clarimycin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B3 * Phân loại mức độ an toàn B3: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới

Cimetidin

Biệt dược: Acitidin, Tagamet, Meyertidin, Nurodif, Timetac 400. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B1 * Phân loại mức độ an toàn B1- Thuốc được một số lượng giới hạn phụ nữ mang thai hoặc

Codein phosphat

Biệt dược: Relcodin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng và không quan sát thấy

Cinnarizin

Biệt dược: Cinaz, Vertizon, Stugeron, Stugon-pharimex, Brawmicin, Vertiflam. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C (FDA) *Mức độ an toàn loại C (FDA): Thuốc có thể gây tác dụng có hại cho

Clorpheniramin (clorphenamin)

Biệt dược: Chlor-Trimeton, Codofril, Allerfar, Agitec-F. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Mức độ an toàn loại A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ

Cetirizin

Biệt dược: Zyrtec, Cetirizin, Cetirizn Stada-10mg, Cetirizin CZ10. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B2 *Mức độ an toàn loại B2: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ mang

banner-lr
banner-lr