Thuốc điều trị viêm dạ dày

Ranitidin

Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B1 * Phân loại mức độ an toàn B1- Thuốc được một số lương giới hạn phụ nữ mang thai hoặc phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng, mà không quan sát thấy sự

Tetracyclin

Biệt dược: Nicsun, Tetracyclin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: D * Phân loại mức độ an toàn D: Thuốc gây ra, nghi ngờ gây ra hoặc dự đoán có khả năng gây ra tăng dị tật thai nhi hoặc

Pantoprazol

Biệt dược: Pantoloc, Antaloc, Pantopil, Vintolox, Cafocid, Cadipanto. Phân loại mức độ cho phụ nữ có thai: B3 * Phân loại mức độ an toàn B3 : thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ

Omeprazol

Biệt dược: Losec, Omegit, Ozaloc, Bestaprazole, Cadimezol, Omecid, Lomac 20. Phân loại mức độ cho phụ nữ có thai: B3 * Phân loại mức độ an toàn B3 : thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ

Metronidazol

Biệt dược: Metrogyl-500, Metrozol, Tadagyl, Viamazin, Cadigagyn. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B2 * Phân loại mức độ an toàn B2: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ

Levofloxacin

Biệt dược: Amflox, Levocef 250, Levin, Zolevox-500, Tavanic, Vafoxin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C (FDA) * Phân loại mức độ an toàn C (FDA): Thuốc có thể gây tác dụng có hại cho

Lansoprazol

Biệt dược: Lansoprazol, Lasovac, Lansomax, Lanazol, Victacid, Prazex, Lansec 30.  Phân loại mức độ cho phụ nữ có thai: B3 * Phân loại mức độ an toàn B3: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn

Famotidin

Biệt dược: Plendil, Enfelo 5, Flodicar MR, Felodil ER, Felutam.  Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B1 * Phân loại mức độ an toàn B1- Thuốc được một số lượng giới hạn phụ nữ mang thai hoặc

Esomeprazol

Biệt dược: Nexium, Esoxium, Raciper, Ulemac, Pramebig, Emerazol, Somelux. Phân loại mức độ cho phụ nữ có thai: B3 *Phân loại mức độ an toàn B3: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ

Clarithromycin

Biệt dược: Klacid, Claroma, Agiclari, Clathycin, Rengat, Caricin, Clarimycin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B3 * Phân loại mức độ an toàn B3: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới

Cimetidin

Biệt dược: Acitidin, Tagamet, Meyertidin, Nurodif, Timetac 400. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B1 * Phân loại mức độ an toàn B1- Thuốc được một số lượng giới hạn phụ nữ mang thai hoặc

Amoxicillin

Biệt dược: Amoxfap, Ardimox 500, Hadomox, Hagimox, Midamox, Axomox, Ospamox. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ

banner-lr
banner-lr