P

Papaverin

Biệt dược: Opispas, Paparin, Paverid. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng và

Paracetamol

Biệt dược: Efferalgan, Hapacol. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A * Mức độ an toàn loại A: Thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng và không quan sát

Chế phẩm có Paracetamol

Danh mục các chế phẩm thường chứa Paracetamol cần lưu ý khi sử dụng trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Thuốc hai thành phần: Thành phần phối hợp:  Paracetamol + Clopheniramin: Tên thương

Pantoprazol

Biệt dược: Pantoloc, Antaloc, Pantopil, Vintolox, Cafocid, Cadipanto. Phân loại mức độ cho phụ nữ có thai: B3 * Phân loại mức độ an toàn B3 : thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ

banner-lr
banner-lr