Amoxicillin

Amoxicillin – Acid clavulanic

Biệt dược: Augmentin, Klamentin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B (FDA) * Phân loại mức độ an toàn B (FDA): Thuốc đã được chứng minh không gây dị tật thai nhi trên động vật thực ngiệm.

Amoxicillin

Biệt dược: Amoxfap, Ardimox 500, Hadomox, Hagimox, Midamox, Axomox, Ospamox. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ

banner-lr
banner-lr