Thuốc giảm đau chống viêm

Aspirin (Acid acetylsalicylic)

Biệt dược: Aspegic, Aspirin, Opeaspirin, Aspilets EC, Aspifar, Ascard-75. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C *Mức độ an toàn loại C:  thuốc có bản chất dược lý gây ra hoặc nghi ngờ gây

Meloxicam

Biệt dược: Mobic, Morif, Melic, Melobic. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C *Mức độ an toàn loại C: thuốc có bản chất dược lý gây ra hoặc nghi ngờ gây ra các tác hại lên thai nhi hoặc

Ibuprofen

Biệt dược: Advifen 400, Ibrafen, Mofen-400, Ibufen, Agirofen, Brumes, Hagifen. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C *Mức độ an toàn loại C: thuốc có bản chất dược lý gây ra hoặc nghi ngờ

Diclofenac

Biệt dược: Mekofenac, Vifaren, Voltaren. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: *Mức độ an toàn loại C: thuốc có bản chất dược lý gây ra hoặc nghi ngờ gây ra các tác hại lên thai nhi hoặc trẻ

Alphachymotripsin (Chymotripsin)

Biệt dược: Alpha Choay. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: Chưa được phân loại Nhóm thuốc: thuốc chống phù nề và kháng viêm dạng men. Tên hoạt chất: Alphachymotripsin (Chymotripsin). Chỉ

banner-lr
banner-lr