Thuốc chữa ho - tiêu đờm

Codein phosphat

Biệt dược: Relcodin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng và không quan sát thấy

Bromhexin hydrclorid

Biệt dược: Biovon, Bisolvon, Disolvan, Besolvin, Bromhexin, Agi-bromhexin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ

Acetylcystein

Biệt dược: ACC, Acemuc, Acecyst, Vacomuc, Aceblue. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B2 * Phân loại mức độ an toàn B2: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ mang thai hoặc

Diphenhydramin

Biệt dược: Dovergo, Dramotion, Nautamine, Tusstadt, Dainakol. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi

Alimemazin (trimeprazin, methylpromazin)

Biệt dược: Acezin DHG, Aginmezin, Aligic, Thelargen, Pemazin, Atheren. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C *Mức độ an toàn loại C: thuốc có bản chất dược lý gây ra hoặc nghi ngờ gây ra

banner-lr
banner-lr