D

Doxycyclin

Biệt dược: Axodox, Cadidox, Doxicap, Mixylin, Tedoxy, Grodoxin, Naphadocin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: D * Phân loại mức độ an toàn D: Thuốc gây ra, nghi ngờ gây ra hoặc dự đoán có

Diclofenac

Biệt dược: Mekofenac, Vifaren, Voltaren. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: *Mức độ an toàn loại C: thuốc có bản chất dược lý gây ra hoặc nghi ngờ gây ra các tác hại lên thai nhi hoặc trẻ

Domperidon

Biệt dược: Dompidone, Opedom, Dotium, Motiridon. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B2  * Phân loại mức độ an toàn B2: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ mang thai hoặc

Dexamethason

Biệt dược: Dexa, Dexamethasone, Dexthason, Maxidex, Codudexon, Dectancyl. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C (theo FDA) và A (theo Úc) *Mức độ an toàn loại C theo FDA: thuốc có thể gây

Diphenhydramin

Biệt dược: Dovergo, Dramotion, Nautamine, Tusstadt, Dainakol. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi

Dimenhydrinat

Biệt dược: Bestrip, Desick, Vomina 50, Momvina, Naturimine 50. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ

Desloratadin

Biệt dược: Clarinex,  Aerius, Neoclarityn, Desloratadin Stada 5mg. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B1 * Phân loại mức độ an toàn B1- Thuốc được một số lượng giới hạn phụ nữ mang thai

banner-lr
banner-lr