Paracetamol

Paracetamol

Biệt dược: Efferalgan, Hapacol. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A * Mức độ an toàn loại A: Thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng và không quan sát

banner-lr
banner-lr