Ofloxacin

Ofloxacin

Biệt dược: Agoflox, Ofus, Oflovid, Amloxcin, Askarvid, Poxid, Zofex. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C (FDA) * Phân loại mức độ an toàn C (FDA): Thuốc có thể gây tác dụng có hại cho

banner-lr
banner-lr