Diclofenac

Diclofenac

Biệt dược: Mekofenac, Vifaren, Voltaren. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: *Mức độ an toàn loại C: thuốc có bản chất dược lý gây ra hoặc nghi ngờ gây ra các tác hại lên thai nhi hoặc trẻ

banner-lr
banner-lr