desloratadin

Desloratadin

Biệt dược: Clarinex,  Aerius, Neoclarityn, Desloratadin Stada 5mg. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B1 * Phân loại mức độ an toàn B1- Thuốc được một số lượng giới hạn phụ nữ mang thai

banner-lr
banner-lr