Cimetidin

Cimetidin

Biệt dược: Acitidin, Tagamet, Meyertidin, Nurodif, Timetac 400. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B1 * Phân loại mức độ an toàn B1- Thuốc được một số lượng giới hạn phụ nữ mang thai hoặc

banner-lr
banner-lr