cetirizin

Cetirizin

Biệt dược: Zyrtec, Cetirizin, Cetirizn Stada-10mg, Cetirizin CZ10. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B2 *Mức độ an toàn loại B2: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ mang

banner-lr
banner-lr