Cefuroxim

Cefuroxim

Biệt dược: Actixim, Zinnat, Haginat, Amphacef, Aumax, Unexon, Zinacef. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B1 * Phân loại mức độ an toàn B1- Thuốc được một số lượng giới hạn phụ nữ mang

banner-lr
banner-lr