Cefalexin

Cefalexin

Biệt dược: Biceflexin, Baclev 500, Cefaheal, Lexin, Upha-Lexin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ

banner-lr
banner-lr