Bromhexin hydroclorid

Bromhexin hydrclorid

Biệt dược: Biovon, Bisolvon, Disolvan, Besolvin, Bromhexin, Agi-bromhexin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ

banner-lr
banner-lr