Ampicillin

Ampicillin + Sulbactam

Biệt dược: Sultamicillin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B (FDA)   * Phân loại mức độ an toàn B (FDA): Thuốc đã được chứng minh không gây dị tật thai nhi trên động vật thực nghiệm.

Ampicillin

Biệt dược: Ampica, Franpicin 500, Servicillin, Zentopicil CPC1. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ

banner-lr
banner-lr