Acid clavulanic

Amoxicillin – Acid clavulanic

Biệt dược: Augmentin, Klamentin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B (FDA) * Phân loại mức độ an toàn B (FDA): Thuốc đã được chứng minh không gây dị tật thai nhi trên động vật thực ngiệm.

banner-lr
banner-lr