Thuốc chống say tàu xe

Atropin

Biệt dược: Fupin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng và không quan sát thấy bất

Dimenhydrinat

Biệt dược: Bestrip, Desick, Vomina 50, Momvina, Naturimine 50. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ

Cinnarizin

Biệt dược: Cinaz, Vertizon, Stugeron, Stugon-pharimex, Brawmicin, Vertiflam. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C (FDA) *Mức độ an toàn loại C (FDA): Thuốc có thể gây tác dụng có hại cho

banner-lr
banner-lr