Thuốc chống nôn

Metoclopramid

Biệt dược: Elitan, Primezane, Opecolic, Perimiran, Metof. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi

Domperidon

Biệt dược: Dompidone, Opedom, Dotium, Motiridon. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B2  * Phân loại mức độ an toàn B2: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ mang thai hoặc

banner-lr
banner-lr