N

Nystatin

Biệt dược: Nystafar, Nystatab, Supofun, Binystar. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sử

banner-lr
banner-lr