M

Miconazol

Biệt dược: Antifungal, Banif, Daktarin, Mefucon, Uniderm, Medskin Mico, Micomedil. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và

Metronidazol

Biệt dược: Metrogyl-500, Metrozol, Tadagyl, Viamazin, Cadigagyn. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B2 * Phân loại mức độ an toàn B2: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ

Meloxicam

Biệt dược: Mobic, Morif, Melic, Melobic. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C *Mức độ an toàn loại C: thuốc có bản chất dược lý gây ra hoặc nghi ngờ gây ra các tác hại lên thai nhi hoặc

Metoclopramid

Biệt dược: Elitan, Primezane, Opecolic, Perimiran, Metof. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi

Methylprednisolon

Biệt dược: Medrol (4mg, 16mg), Urselon, Amedred, Somidex. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Mức độ an toàn loại A: Thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ

banner-lr
banner-lr