L

Lincomycin

Biệt dược: Linmycine, Lincar B, Agi-linco, Lincodazin, Kuplinko, Dk Lincomycin 500. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai

Levofloxacin

Biệt dược: Amflox, Levocef 250, Levin, Zolevox-500, Tavanic, Vafoxin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C (FDA) * Phân loại mức độ an toàn C (FDA): Thuốc có thể gây tác dụng có hại cho

Lansoprazol

Biệt dược: Lansoprazol, Lasovac, Lansomax, Lanazol, Victacid, Prazex, Lansec 30.  Phân loại mức độ cho phụ nữ có thai: B3 * Phân loại mức độ an toàn B3: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn

Loperamid

Biệt dược: Imodium, Idium, Abydium, Vacontil, Parecom, Lomekan. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B3 * Phân loại mức độ an toàn B3 : thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ

Ibuprofen

Biệt dược: Advifen 400, Ibrafen, Mofen-400, Ibufen, Agirofen, Brumes, Hagifen. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C *Mức độ an toàn loại C: thuốc có bản chất dược lý gây ra hoặc nghi ngờ

Loratadin

Biệt dược: Clarytin, Loratidyl, Lorastad, Alertin, Corityne, Lorafast. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B1 * Phân loại mức độ an toàn B1: Thuốc được một số lượng giới hạn phụ nữ mang

banner-lr
banner-lr