cetirizin

Cetirizin

Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B2 *Mức độ an toàn loại B2: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ mang thai hoặc phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ mà không quan sát thấy sự gia