Tác động của việc bổ sung i-ốt và tăng cường i-ốt trong bánh mì với nồng độ iốt trong nước tiểu phụ nữ mang thai

161 đã xem

Tạp chí Dinh dưỡng 2013; 12: 32

Tác động của việc bổ sung i-ốt và tăng cường i-ốt ở bánh mì đối với nồng độ iốt trong nước tiểu trong một quần thể phụ nữ mang thai bị thiếu i-ốt nhẹ ở Nam Úc.

Nhóm tác giả: Clifton VL, Hodyl NA, Fogarty PA, Torpy DJ, Roberts R, Nettelbeck T, Ma G, Hetzel B.

Tóm tắt: I-ốt cần cho quá trình phát triển não bộ của thai nhi khỏe mạnh và việc thiếu iốt thậm chí nhẹ trong khi mang thai cũng có thể có ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đối với toàn bộ quá trình phát triển thai nhi và chức năng nhận thức của trẻ trong tương lai. Để chống lại sự gia tăng tỷ lệ thiếu iốt ở Úc, chương trình tăng cường bắt buộc i-ốt ở bánh mì đã được đưa ra trong năm 2009. Trong khi việc này dường như có hiệu quả trong dân số nói chung, thì lại có những lo ngại rằng nó có thể không đủ cho phụ nữ mang thai để đạt được đủ lượng i-ốt (150μg/L) theo quy định của WHO. Mục đích của nghiên cứu này là nhằm quan sát ảnh hưởng của bánh mì đã được tăng cường muối i-ốt và việc sử dụng vitamin tổng hợp có chứa i-ốt. Phụ nữ mang thai bị thiếu iốt nhẹ (n=196) được chọn ở đầu thời kỳ mang thai và nước tiểu được thu thập tại tuần thứ 12, 18, 30, 36 của thai kỳ và 6 tháng sau khi sinh để thu được giá trị về nồng độ i-ốt qua nước tiểu (UIC). Viêc tăng cường i-ốt vào bánh mì làm tăng UIC trung vị từ 68μg/L lên đến 84μg/L, nhưng mức này vẫn còn trong phạm vi hơi thiếu. Trong suốt quá trình nghiên cứu, các UIC trung vị của những phụ nữ không uống bổ sung luôn duy trì ở mức thiếu nhẹ (<90μg/L). Ngược lại, UIC trung vị của những phụ nữ uống vitamin tổng hợp có chứa i-ốt tăng dần trong suốt thời kỳ mang thai, vì vậy khi đến tuần thứ 36 của thai kỳ, UIC trung vị nằm trong trong phạm vi đủ (150-249μg/L). Ở 36 tuần tuổi thai, có nhiều phụ nữ uống vitamin tổng hợp có chứa i-ốt đạt trạng thái đủ i-ốt (43%) hơn so với những người không uống các sản phẩm bổ sung (25%). Nghiên cứu này cho thấy việc tăng cường i-ốt bắt buộc trong bánh mì chỉ đem lại những cải thiện nhỏ và những phụ nữ mang thai bị thiếu nhẹ không chắc sẽ đạt đủ lượng i-ốt mà không cần bổ sung i-ốt.

Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23497409

Ý kiến của bạn

banner-lr
banner-lr