Miconazol

Miconazol

Biệt dược: Antifungal, Banif, Daktarin, Mefucon, Uniderm, Medskin Mico, Micomedil. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và

banner-lr
banner-lr