Metronidazol

Metronidazol

Biệt dược: Metrogyl-500, Metrozol, Tadagyl, Viamazin, Cadigagyn. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B2 * Phân loại mức độ an toàn B2: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ

banner-lr
banner-lr