methylprednisolon

Methylprednisolon

Biệt dược: Medrol (4mg, 16mg), Urselon, Amedred, Somidex. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Mức độ an toàn loại A: Thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ

banner-lr
banner-lr