Meloxicam

Meloxicam

Biệt dược: Mobic, Morif, Melic, Melobic. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C *Mức độ an toàn loại C: thuốc có bản chất dược lý gây ra hoặc nghi ngờ gây ra các tác hại lên thai nhi hoặc

banner-lr
banner-lr