Lansoprazol

Lansoprazol

Biệt dược: Lansoprazol, Lasovac, Lansomax, Lanazol, Victacid, Prazex, Lansec 30.  Phân loại mức độ cho phụ nữ có thai: B3 * Phân loại mức độ an toàn B3: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn

banner-lr
banner-lr