ibuprofen

Ibuprofen

Biệt dược: Advifen 400, Ibrafen, Mofen-400, Ibufen, Agirofen, Brumes, Hagifen. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C *Mức độ an toàn loại C: thuốc có bản chất dược lý gây ra hoặc nghi ngờ

banner-lr
banner-lr