Famotidin

Famotidin

Biệt dược: Plendil, Enfelo 5, Flodicar MR, Felodil ER, Felutam.  Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B1 * Phân loại mức độ an toàn B1- Thuốc được một số lượng giới hạn phụ nữ mang thai hoặc

banner-lr
banner-lr