Doxycyclin

Doxycyclin

Biệt dược: Axodox, Cadidox, Doxicap, Mixylin, Tedoxy, Grodoxin, Naphadocin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: D * Phân loại mức độ an toàn D: Thuốc gây ra, nghi ngờ gây ra hoặc dự đoán có

banner-lr
banner-lr