diphenhydramin

Diphenhydramin

Biệt dược: Dovergo, Dramotion, Nautamine, Tusstadt, Dainakol. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Phân loại mức độ an toàn A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi

banner-lr
banner-lr