clorphenamin

Clorpheniramin (clorphenamin)

Biệt dược: Chlor-Trimeton, Codofril, Allerfar, Agitec-F. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Mức độ an toàn loại A: thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ

banner-lr
banner-lr