Clarithromycin

Clarithromycin

Biệt dược: Klacid, Claroma, Agiclari, Clathycin, Rengat, Caricin, Clarimycin. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B3 * Phân loại mức độ an toàn B3: thuốc được sử dụng trên một số lượng giới

banner-lr
banner-lr