Ciprofloxacin

Ciprofloxacin

Biệt dược: Ciprobay, Ciplox, Amfacin, Cixapro, Cenpro, Hadipro. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B3 * Phân loại mức độ an toàn B3 : thuốc được sử dụng trên một số lượng giới hạn phụ nữ

banner-lr
banner-lr