cinnarizin

Cinnarizin

Biệt dược: Cinaz, Vertizon, Stugeron, Stugon-pharimex, Brawmicin, Vertiflam. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C (FDA) *Mức độ an toàn loại C (FDA): Thuốc có thể gây tác dụng có hại cho

banner-lr
banner-lr