Cefpodoxim

Cefpodoxim

Biệt dược: Cinemax, Cefedim, Cepodox, Mepodex, Manpos, Podoxim, Septomux, Opox. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B (FDA) * Phân loại mức độ an toàn B (FDA): Thuốc đã được chứng minh

banner-lr
banner-lr