Cefixim

Cefixim

Biệt dược: Bicebid, Amyxim, Midoxime, Cemax, Cerat, Acicef, Fixma. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B (FDA) * Phân loại mức độ an toàn B (FDA): Thuốc đã được chứng minh không gây dị tật

banner-lr
banner-lr