beclomethason

Beclomethason

Biệt dược: Derminol, Beclasone, Cycloson-100mcg, Bcloray. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B3 *Mức độ an toàn loại B3: có một số lượng nhất định phụ nữ mang thai hoặc phụ nữ trong độ

banner-lr
banner-lr