Thuốc kháng virus trị Herpes

Acyclovir

Biệt dược: Acirax, Acyvir, Azalovir, Dovirex, Kemivir, Lacovir, Osafovir. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B3 * Phân loại mức độ an toàn B3 : thuốc được sử dụng trên một số lượng giới

banner-lr
banner-lr