Thuốc chống viêm Steroid

Methylprednisolon

Biệt dược: Medrol (4mg, 16mg), Urselon, Amedred, Somidex. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: A *Mức độ an toàn loại A: Thuốc đã được nhiều phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ

Dexamethason

Biệt dược: Dexa, Dexamethasone, Dexthason, Maxidex, Codudexon, Dectancyl. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: C (theo FDA) và A (theo Úc) *Mức độ an toàn loại C theo FDA: thuốc có thể gây

Beclomethason

Biệt dược: Derminol, Beclasone, Cycloson-100mcg, Bcloray. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: B3 *Mức độ an toàn loại B3: có một số lượng nhất định phụ nữ mang thai hoặc phụ nữ trong độ

banner-lr
banner-lr