S

Spiramycin

Biệt dược: Rovamycin, Rovalid, Antirova, Movapycin, Spirastad, Rovagi, Rovas. Phân loại mức độ an toàn cho phụ nữ có thai: Không có Nhóm thuốc: kháng sinh nhóm macrolid. Tên hoạt chất:

banner-lr
banner-lr