Danh sách nhà thuốc phân phối PM Procare tại Phú Bình -Thái Nguyên

Qúy khách có nhu cầu mua PM Procare và PM Procare Diamond tại Phú Bình- Thái Nguyên, vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, nhà thuốc dưới đây.

STT  Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ
1 Nhà Thuốc Vân Thi TT Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên
2 Quầy Thuốc Thủy Tiên Ngã Tư Điển Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên
3 Hiệu Thuốc 11 Tổ 3, TT Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên
4 Hiệu Thuốc Chi Nhánh Phú Bình TT Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên
5 Hiệu Thuốc Phú Bình Chợ Đồn, Phú Bình, Thái Nguyên
6 Hiệu Thuốc Phú Bình – Chị Thành Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên
7 Hiệu Thuốc Phú Bình – Cô Phòng Chợ Tân Đức, Phú Bình, Thái Nguyên
8 Hiệu Thuốc Phú Bình – Hoàng Thị Ngọc ánh TT Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên
9 Hiệu Thuốc Phú Bình – Quầy Thuốc Số 10 Dương Thành, Phú Bình, Thái Nguyên
10 Hiệu Thuốc Phú Bình – Quầy Thuốc Số 11 Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên
11 Hiệu Thuốc Phú Bình – Quầy Thuốc Số 12 Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên
12 Hiệu Thuốc Phú Bình – Quầy Thuốc Số 2 Thượng Đình, Phú Bình, Thái Nguyên
13 Hiệu Thuốc Phú Bình – Quầy Thuốc Số 4 Tổ 1, TT Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên
14 Hiệu Thuốc Phú Bình – Quầy Thuốc Số 8 Xã Tân Đức, Phú Bình, Thái Nguyên
15 Hiệu Thuốc Số 05 Phú Bình Cầu Mây, Phú Bình, Thái Nguyên
16 Hiệu Thuốc Tân Dược TT Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên
17 Hiệu Thuốc Tư Nhân Chợ Đồn, Kha Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên
18 Bệnh Viện đa Khoa Huyện Phú Bình Thị Trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Thái Nguyên
19 Nhà Thuốc đào Loan Xuân Phương, Ngã Ba Cầu Mây, Phú Bình, Thái Nguyên
20 Nhà Thuốc Doanh Nghiệp Số 1 Chợ Cầu, Nhã Lộng, Phú Bình, Thái Nguyên
21 Nhà Thuốc Mạnh Dũng Cầu Gỗ, Bảo Lý, Phú Bình, Thái Nguyên
22 Quầy Thuốc Hà Sơn Tổ 4, TT Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên
23 Quầy Thuốc Hoàng Dương Chợ Cầu Mây, Phú Bình, Thái Nguyên
24 Quầy Thuốc Minh Hải Tổ 2, TT Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên
25 Quầy Thuốc Nam Thùy Đào Xá, Phú Bình, Thái Nguyên
26 Quầy Thuốc Phương Anh Chợ Đồn, Phú Bình, Thái Nguyên
27 Quầy Thuốc Phương Chi Điềm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên
28 Quầy Thuốc Quyền Chung Thượng Đình, Phú Bình, Thái Nguyên
29 Quầy Thuốc Quynh Lực Tân Khánh, Phú Bình, Thái Nguyên
30 Quầy Thuốc Số 7 Xã Bàn Đạp, Phú Bình, Thái Nguyên
31 Quầy Thuốc Tân Dược (Chị Nông) Tổ 4 TT Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên
32 Quầy Thuốc Tân Dược Hồng Vân Chợ Cầu, Nhã Lộng, Phú Bình, Thái Nguyên
33 Quầy Thuốc Tân Dược Linh Thương Thượng Đình, Phú Bình, Thái Nguyên
34 Quầy Thuốc Thành Loan Cầu Ca, Phú Bình, Thái Nguyên
35 Quầy Thuốc Thảo Thức Xóm Đồng, TT Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên
36 Quầy Thuốc Thảo Tuyên Điềm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên
37 Quầy Thuốc Thị Vân Tổ 1, TT Hương Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên

Ý kiến của bạn

banner-lr
banner-lr