Danh sách nhà thuốc phân phối PM Procare tại Phổ Yên – Thái Nguyên

Qúy khách có nhu cầu mua PM Procare và PM Procare Diamond tại Phổ Yên – Thái Nguyên, vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, nhà thuốc dưới đây.

STT  Tên Nhà Thuốc Địa Chỉ
1 Quầy Thuốc Lương Vân Bãi Bông, Phố Yên, Thái Nguyên
2 Quầy Thuốc Như Quỳnh TT Bắc Sơn, Phố Yên, Thái Nguyên
3 Nhà thuốc tư  nhân Uyển Cần Tiểu Khu 3, Thị Trấn Ba Hàng, Huyện Phổ  Yên
4 Quầy Thuốc Thắng Hương 61 Tiểu Khu 6, Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên
5 Đại lý Phương Thanh Đắc Sơn, Phổ Yên, Thái Nguyên
6 Đại lý Thuốc Tân Dược Công Thương, Thuận Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên
7 Hiệu Thuốc Phổ Yên Xã ấp Bắc, Phổ Yên, Thái Nguyên
8 Hiệu Thuốc Phổ Yên – Quầy Thuốc Số 11 Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên
9 Hiệu Thuốc Phổ Yên – Quầy Thuốc Số 12 Xóm Trại, Tân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên
10 Hiệu Thuốc Phổ Yên – Quầy Thuốc Số 15 Đắc Sơn, Phổ Yên, Thái Nguyên
11 Hiệu Thuốc Phố Yên – Quầy Thuốc Số 16 Tân Hòa, Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên
12 Hiệu Thuốc Phổ Yên – Quầy Thuốc Số 19 Chợ Phổ Yên, Phổ Yên, Thái Nguyên
13 Hiệu Thuốc Phổ Yên – Quầy Thuốc Số 4 Vạn Phái, Phổ Yên, Thái Nguyên
14 Hiệu Thuốc Phổ Yên – Quầy Thuốc Số 5 Cầu Gỗ, Tiên Phong, Phổ Yên, Thái Nguyên
15 Hiệu Thuốc Phổ Yên – Quầy Thuốc Số 6 Khu 3, TT Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên
16 Hiệu Thuốc Phổ Yên – Quầy Thuốc Số 7 Thanh Xuyên, Phổ Yên, Thái Nguyên
17 Hiệu Thuốc Sông Công – Thủy Thân Chợ Phố Cò, TX Sông Công, Phổ Yên, Thái Nguyên
18 Bệnh Viện đa Khoa Huyện Phổ Yên Đồng Lâm, Xã Đồng Tiến, Huyện Phổ Yên
19 Nhà Thuốc Hương Giang Quán Vã, Phổ Yên, Thái Nguyên
20 Nhà Thuốc Kim Ngân TT Bãi Bông, Phổ Yên, Thái Nguyên
21 Nhà Thuốc Trịnh Văn Diện Mỏ Chè, Sông Công, Phổ Yên, Thái Nguyên
22 Nhà thuốc tư  nhân 42 Thị Trấn Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên
23 Quầy Thuốc Bằng Nguyên Chợ Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên
24 Quầy Thuốc Diệp Anh Xóm Chùa 1, Xã Thuận Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên
25 Quầy Thuốc đoàn Lan Xóm An Bình, Đông Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên
26 Quầy Thuốc đức Thuận Đông Cao, Phổ Yên, Thái Nguyên
27 Quầy Thuốc Hoàng Liêm Thanh Quang, Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên
28 Quầy Thuốc Hoàng Mai Bông Hồng, TT Bãi Bông, Phổ Yên, Thái Nguyên
29 Quầy Thuốc Hoàng Phát Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên
30 Quầy Thuốc Hồng Mai Công Thương, Thuận Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên
31 Quầy Thuốc Hữu Huyền Thanh Quang, Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên
32 Quầy Thuốc Huy Hoan Thành Công, Phổ Yên, Thái Nguyên
33 Quầy Thuốc Huyền Châm Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên
34 Quầy Thuốc Khải Huyền Tân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên
35 Quầy Thuốc Khánh Chi Ngã 3 Tân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên
36 Quầy Thuốc Khánh Hằng Ngã 3 Tân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên
37 Quầy Thuốc Khánh Ly Thị Trấn Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên
38 Quầy Thuốc Mai Lý TT.Bắc Sơn, Phổ Yên, Thái Nguyên
39 Quầy Thuốc Minh Hằng Tân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên
40 Quầy Thuốc Mười Thương Xã Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên
41 Quầy Thuốc Ngọc ánh Thành Công, Phổ Yên, Thái Nguyên
42 Quầy Thuốc Ngọc Quốc Tân Phú, Phổ Yên, Thái Nguyên
43 Quầy Thuốc Nguyễn Kiều Tân Phú, Phổ Yên, Thái Nguyên
44 Quầy Thuốc Nguyễn Ngọc Tân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên
45 Quầy Thuốc Phương Hải Thành Lập, Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên
46 Quầy Thuốc Phương Hiền Đại Xuân, Bãi Bông, Phổ Yên, Thái Nguyên
47 Quầy Thuốc Phương Thúy Ngã Ba, Thạch Xuyên, Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên
48 Quầy Thuốc Phương Tình Xóm Thành, Đông Cao, Phổ Yên, Thái Nguyên
49 Quầy Thuốc Quý Lan TT Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên
50 Quầy Thuốc Thắng Hậu Đông Cao, Phổ Yên, Thái Nguyên
51 Quầy Thuốc Thắng Huệ Xóm Xây, Thuận Thành, Phổ Yên, TP.Thái Nguyên
52 Quầy Thuốc Thanh Khương Tiểu Khu 2, TT Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên
53 Quầy Thuốc Thành Thoa Bắc Sơn, Phổ Yên, Thái Nguyên
54 Quầy Thuốc Thảo Yến Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên
55 Quầy Thuốc Thu Ngân Khu tái định cư An Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên
56 Quầy Thuốc Thu Thảo Tân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên
57 Quầy Thuốc Thúy Hằng Vân Dương, Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên
58 Quầy Thuốc Thúy Hạnh Xuân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên
59 Quầy Thuốc Toàn Phương Đại Xuân, Bãi Bông, Phổ Yên, Thái Nguyên
60 Quầy Thuốc Tuấn Nhung Ngã Tư Thanh Xuyên, Phổ Yên, Thái Nguyên
61 Quầy Thuốc Tuấn Phượng Tân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên
62 Quầy Thuốc Tuệ Tâm ấp Bắc, Đồng Tâm, Phổ Yên, Thái Nguyên
63 Quầy Thuốc Vạn Thảo đường Thành Lập, Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên

Ý kiến của bạn

banner-lr
banner-lr