Danh sách nhà thuốc phân phối PM Procare tại Lương Tài – Bắc Ninh

Qúy khách có nhu cầu mua PM Procare và PM Procare Diamond tại Lương Tài – Bắc Ninh, vui lòng liên hệ với nhà phân phối và hệ thống các cửa hàng, nhà thuốc dưới đây.

STT  Tên Nhà Thuốc   Địa Chỉ
1 Nhà thuốc Nhà thuốc Việt Hùng Cổng BV Thứa, Lương Tài,
2 Nhà thuốc Vũ xuân Lai TT Thứa, Lương Tài
3 Nhà thuốc Cao thị Hằng Chợ vó, Lương Tài
4 Nhà thuốc Hán Văn Bạc An Thịnh, Lương Tài
5 Nhà thuốc Nguyễn Văn Dân TT Thứa,Lương Tài
6 Nhà thuốc Trần Thị Yến TT Thứa, Lương Tài
7 Nhà thuốc Hán thị Thảo An Thịnh, Lương Tài
8 Nhà thuốc Dương thị Nhất TT Thứa, Lương Tài
9 Nhà thuốc Nguyễn thị Thư TT Thứa, Lương Tài
10 Nhà thuốc Trương Văn Hiển TT Thứa, Lương Tài

 

Ý kiến của bạn

×